Rapportages

Neemt de omzet toe of juist af? Ligt uw omzet op prognose? Hoe ontwikkelt uw brutomarge zich ten op zichte van vorige perioden? Wat is de prognose van de jaarwinst op basis van de huidige ontwikkelingen? Hoe ontwikkelen de kosten zich over het jaar? Betalen mijn klanten nu juist sneller of langzamer en welke gevolgen heeft dat voor mijn kasstroom?

Zomaar een aantal vragen van ondernemers die eenvoudig lijken maar soms niet makkelijk zijn te beantwoorden omdat de (juiste) rapportages en inzicht ontbreken.

CENTION ontwikkelt en implementeert uw (financiële) rapportages. Daarbij werken wij met de mogelijkheden van uw software tot aan externe rapportagesoftware. 

Door onze jarenlange ervaring weten wij wat belangrijk is voor MKB Nederland. De juiste rapportages leveren een ondernemer en bestuurders inzicht om goed beleid te maken en om direct actie te ondernemen. Wij kennen uw branche, uw kengetallen en weten wat belangrijk is voor úw onderneming. Daarbij kunnen wij diverse aspecten met elkaar koppelen waardoor u ruim van te voren de juiste beslissingen kunt nemen.

Heeft u nu geen of nauwelijks inzicht in uw (financiële) situatie en wilt u een betaalbare oplossing waardoor u de juiste gegevens altijd en overal kunt raadplegen? Dan is CENTION de juiste keus. Uw organisatie profiteert direct van onze rapportage mogelijkheden.

Geïnteresseerd in onze diensten? Selecteer dan Rapportages van ons dienstenpakket en wij nemen direct contact met u op.