Ondernemingsplan schrijven

In een ondernemingsplan zet u uw plannen op een rij. Het beantwoordt vragen als: Wat wil ik precies gaan doen? Waar ga ik me vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Is er een markt voor mijn product/dienst en hoe kom ik aan klanten? Hoeveel geld heb ik nodig om mijn plannen van de grond te krijgen. 

Het is niet wettelijk verplicht om een ondernemingsplan op stellen maar wij adviseren ondernemers altijd het plan op te stellen om inzicht te krijgen in uw plannen. 

In het ondernemingsplan kunt u al uw ideeën uitwerken en geeft u vorm aan uw onderneming. Zo kunt u het ondernemingsplan ook voorleggen aan anderen zodat u waardevolle feedback krijgt om uw plannen nog beter vorm te geven. 

Het zwaartepunt van het ondernemingsplan dat wij voor u kunnen opstellen is het bedrijfsmodel. Wij maken een goede onderbouwing van uw omzet die u kunt halen, de kosten die u gaat maken, uw verkoopprijs, uw inkomen, de kasstromen, een verlies- en winstrekening én een balans, de potentiële klanten en doelgroepen en de maximale omvang van een opdracht die je kunt aannemen.

Door marktonderzoek krijgt u inzicht of er behoefte is aan uw product/dienst en welke concurrerent er al op de markt zijn. Het ondernemingsplan dat wij voor u kunnen opstellen bevat een SWOT analyse. Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van een organisatie of een product in een markt benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen.

U heeft door het ondernemingsplan ook voldoende inzicht om de juiste keuze te maken voor de rechtsvorm. Gaat u als ZZP’er starten of richt u een BV op? In ons ondernemingsplan zetten wij graag de fiscale gevolgen voor u op een rij en krijgt u het juiste advies.

Bovendien kunt u het ondernemingsplan gebruiken bij de aanvraag van een lening bij uw bank. 

Zo krijgt u inzicht in de haalbaarheid en geeft het u steun in die belangrijke opstartfase. Een goede start is goud waard. Die goede start verdient u. CENTION helpt u vraag verder. 

Geïnteresseerd in ons ondernemingsplan? Kies dan ondernemingsplan van ons dienstenpakket en wij nemen direct contact met u voor onze diensten met de scherpste offerte!