Jaarrekeningen

Een jaarrekening is een financieel jaaroverzicht en bestaat uit een balans,  een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening wordt opgemaakt na het afsluiten van het administratieve boekjaar. De balans bevat uw bedrijfsbezittingen en uw schulden. De winst- en verliesrekening bevat het resultaat van uw onderneming met een onderbouwing van uw omzet en kosten. 

Termijnen van jaarrekeningen

Rechtspersonen moeten goed letten op de de termijnen die gelden voor het opmaken en het voorleggen van de jaarrekening aan de aandeelhouders. Dit zal het bestuur binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moeten voorleggen. Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan kunnen wij een voorlopige jaarrekening voor u deponeren bij de KvK. 

Aansprakelijkheid bij faillissement

Wanneer een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechterlijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen.  Wacht dus niet te lang en schakel op tijd CENTION in en voorkom een onprettige situatie. 

Wanneer is een jaarrekening nodig?

U heeft als ondernemer van een eenmanszaak, v.o.f. (vennootschap onder firma), maatschap of commanditaire vennootschap géén accountantsverklaring nodig voor uw jaarrekening.

Als bestuurder van rechtspersonen zoals bijvoorbeeld een BV, NV, stichting, vereniging of coöperatie heeft u voor de Nederlandse wetgeving alleen een accountantsverklaring nodig als u aan twee van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • de waarde van de activa van uw bedrijf minus de herwaarderingsreserve en de minus de reserve deelnemingen hoger zijn dan EUR 4.400.000 en
  • de omzet bedraagt meer dan EUR 8.800.000 en
  • U heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

Cention: betrouwbare en betaalbare jaarrekeningen voor het MKB

In beide gevallen helpt CENTION u met het opstellen, aanleveren en deponeren van uw jaarrekening. Wij hebben veel ervaring voor het opstellen van de jaarrekening zonder accountantsverklaring en hebben zeer scherpe tarieven voor ondernemers. Vraag gerust naar een vergelijkende offerte en laat u verrassen door onze tarieven! 

Voor jaarrekeningen waarvoor een accountantsverklaring nodig werken wij samen met een vaste accountant. Vraag naar uw verplichtingen ten aanzien van de jaarrekeningen en wij voorzien u van het juiste advies. 

Vragen over de jaarrekening of wilt u uw jaarrekening door CENTION laten opstellen? Selecteer dan Jaarrekening bij de aanvraag van uw offerte en wij nemen direct contact met u op voor onze diensten met de scherpste offerte! Selecteer ook vennootschapsbelasting voor uw aangifte vpb.