Firmantencontract

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) is een onderneming die door twee of meer personen wordt gestart onder een gemeenschappelijke naam. Het zijn feitelijk twee of meerdere eenmanszaken ineen. Het is verstandig dat de firmanten een firmantencontract opstellen en daardoor kunnen zij een aantal zaken goed regelen. Een aantal zaken die in het firmantencontract worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld:

 • De winstdeling
 • De inbreng van iedere vennoot
 • Het doel van de firma
 • De naam van de firma
 • Regeling van voorzetting in het geval van overlijden of uittreding van één van de vennoten

CENTION stelt uw firmantencontract op en dit doen wij na uitvoerig overleg met de firmanten waarin tevens onze adviezen worden voorgelegd en verwerkt. Het firmantencontract wordt daarna door alle vennoten ondertekend en de VOF wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Een aantal typische kernmerken van een VOF zijn: 

 • Het vermogen van de VOF bestaat uit de inbreng van de vennoten. Dit vermogen is afgescheiden van het privé vermogen
 • Iedere vennoot is 100% hoofdelijke aansprakelijk met zijn privé vermogen wanneer de VOF de verplichtingen niet kan nakomen
 • De leiding van de VOF berust bij alle vennoten gezamenlijk en taken kunnen verdeeld worden onder elkaar
 • Het firmantencontact kan een regeling bevatten voor de continuïteit van de onderneming, bijvoorbeeld door een uitkering van een levensverzekering aan de nabestaanden van een overleden vennoot.
 • De inkomsten van een vennoot vallen onder inkomstenbelasting
 • Er is geen publicatieplicht van de jaarrekening. Een opstelling voor de fiscus is echter wel verplicht en geeft inzicht in de winst en het inkomen per vennoot

Geïnteresseerd in onze diensten? Selecteer dan Firmantencontract VOF van ons dienstenpakket en wij nemen direct contact met u op.