Dividendbelasting

Vennootschappen kunnen een deel van de winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet belasting worden betaald, de zogenaamde dividendbelasting.

Voordat een vennootschap dividend kan uitkeren dient deze eerst een balanstest en een uitkeringstest uit te voeren. 

Een balanstest is een berekening waarbij alleen dividend uitgekeerd mag worden voor zover het eigen vermogen hoger is dan het geplaatste kapitaal plus de wettelijke- en statutaire reserves.

Een uitkeringstest is een procedure waarbij het bestuur tijdens de aandeelhoudersvergadering de voorgestelde dividenduitkering goedkeurt. Het bestuur beoordeelt of de BV na de dividenduitkering nog kan blijven voortgaan met betalen de opeisbare schulden. Het bestuur is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele tekorten die zijn ontstaan door ten onrechte goedgekeurde uitkeringen. 

De uitkerende vennootschap houdt de dividendbelasting in op de winst die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, de zgn. voorheffing. Dit houdt in dat de aandeelhouders de ingehouden dividendbelasting achteraf kunnen verrekeken met hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

Een particulier kan de ingehouden dividendbelasting weer verrekenen met de inkomstenbelasting. Een vennootschap kan de ingehouden dividendbelasting weer verrekenen met de vennootschapsbelasting.

De uitkerende vennootschap dient de ingehouden dividendbelasting aan te geven bij de belastingdienst door middel van een aangifte dividendbelasting.

Soms is er sprake van een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggave van dividendbelasting. Vraag ons gerust eens naar die specifieke gevallen. 

Bel ons gerust of stuur een email wanneer er sprake is dividenduitkering in uw vennootschap en u dit met ons wilt bespreken of door CENTION wilt laten verzorgen. Kies dan dividendbelasting bij de aanvraag van uw offerte en wij nemen direct contact met u.