Aangifte vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (VpB) is een belasting voor lichamen zoals de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap (bv). Andere lichamen zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties moeten alleen in bepaalde situaties aangifte VpB doen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbaar bedrag. Dit is de belastbare winst die is behaald over een bepaalde periode verminderd met de aftrekbare verliezen. 

Een verlies uit een bepaald jaar wordt verrekend met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten. De regeling van verrekening kent een aantal voorwaarden voor het toepassen van carry-back en carry-forward.

Op verzoek kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid. In dit geval zal er ook sprake zijn van een fiscale consolidatie.

Wet- en regelgeving zijn constant onderheving aan veranderingen. Het is daarom belangrijk dat uw aangifte wordt verzorgd door een professional die gespecialiseerd is in het opstellen van uw aangifte Vpb.

Wij regelen uw aangifte vennootschapsbelasting

CENTION administratiekantoor kan in aanvulling op onze administratieve diensten en het opstellen van de jaarrekening ook de aangifte Vpb voor u opmaken en indienen. Samen bespreken wij uw jaarstukken van vervolgens stellen wij uw aangifte Vpb op. De aangifte wordt uiteindelijk electronisch ingediend. 

Geïnteresseerd in onze diensten ? Selecteer dan vennootschapsbelasting van ons dienstenpakket en wij nemen direct contact met u op. Kijk tevens naar onze diensten voor de jaarrekening