Blogcategorie: Fiscaal

Versoepeling gebruikelijk-loonregeling in 2017 voor snellere groei startups

De komende tijd stelt het kabinet een fonds beschikbaar zodat zogenaamde startups en scaleups sneller kunnen groeien. Hiervoor wordt de gebruikelijk-loonregeling aangepast.

lees meer »

De voordeelregel eenmalige beloning is komen te vervallen

De voordeelregel is per 1 januari 2016 komen te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 2016.

lees meer »

Bijtelling privégebruik auto 2015

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan wordt een bedrag bij de winst opgeteld voor het privégebruik. Een uitzondering hierop geldt alleen wanneer u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt

lees meer »

Fiscale Reserves – de herinvesteringsreserve

Fiscale reserves zijn bedragen die u reserveert en die u mag aftrekken van de winst. De 3 belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsr

lees meer »