Blog

BV jaarwerk en jaarrekening - aanbieding

CENTION verzorgt uw jaarrekening voor een betaalbare prijs. U heeft geen omkijken meer naar uw boekhouding en jaarrekening. Reageer snel !

lees meer »

Versoepeling gebruikelijk-loonregeling in 2017 voor snellere groei startups

De komende tijd stelt het kabinet een fonds beschikbaar zodat zogenaamde startups en scaleups sneller kunnen groeien. Hiervoor wordt de gebruikelijk-loonregeling aangepast.

lees meer »

De VAR is verdwenen. Welkom modelovereenkomst !

De VAR is verdwenen per 1 mei 2016 en opdrachtnemers kunnen daarom geen VAR meer aanvragen bij de belastingdienst. In plaats daarvan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemers gebruik gaan maken van de modelovereenkomsten die zijn opgesteld door de belastingd

lees meer »

Full-service boekhouding voor ZZP'ers

Kies nu voor onze waanzinnige 2016 aanbieding voor ZZP’ers! All-in boekhoudkundige diensten voor uw onderneming. Onze ZZP aanbieding is spectaculair. Profiteer nu!

lees meer »

De voordeelregel eenmalige beloning is komen te vervallen

De voordeelregel is per 1 januari 2016 komen te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 2016.

lees meer »

Bijtelling privégebruik auto 2015

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan wordt een bedrag bij de winst opgeteld voor het privégebruik. Een uitzondering hierop geldt alleen wanneer u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt

lees meer »

Naheffingsaanslag voor de btw ontvangen? Wat nu?

De meeste ondernemers moeten periodiek (per maand of per kwartaal) hun aangifte btw indienen en betalen. Beide moet plaatsvinden binnen een maand na het tijdvak van aangifte. Moet u per saldo een bedrag betalen? Dan moet uw betaling uiterlijk de 30e door

lees meer »

Fiscale Reserves – de herinvesteringsreserve

Fiscale reserves zijn bedragen die u reserveert en die u mag aftrekken van de winst. De 3 belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsr

lees meer »

Urencriterium en fiscale aftrekposten

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan is het belangrijk om rekening te houden met het urencriterium. Om in aanmerking te komen voor sommige ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, moet u als ondernemer minim

lees meer »

Teruggaaf buitenlandse BTW over 2014

Heeft u in 2014 BTW betaald in een ander land? Dan kan die BTW worden teruggevraagd. De teruggaaf dient dan uiterlijk 30 september 2015 te worden ingediend bij de belastingdienst anders bestaat er een mogelijkheid dat u de BTW over 2014 niet meer terugkri

lees meer »

VAR aanvraag 2016 niet mogelijk

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd voor het afschaffen van de Verklaring Arbeidsrelatie per 1 januari 2016.

lees meer »

Jaarrekening – hoe zat het ook alweer?

In het begin van elk (boek)jaar worden traditioneel de meeste jaarrekeningen opgemaakt. Als ondernemer ben jij mogelijk ook verplicht zo’n document op te stellen. Maar wat is een jaarrekening eigenlijk? En voor wie is het?

lees meer »

BTW en Brandstof, waar moet u op letten?

Tankt u met uw bedrijfsauto en betaalt u vervolgens contant? Let dan goed op bij de vooraftrek van de BTW. Er zijn strikte regels voor het in vooraftrek nemen van de BTW op contante betaling. Volgt u deze strikte regels niet? Dan loopt u het risico dat u

lees meer »

VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet

De VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet. Minder papierwerk voor zzp'ers, opdrachtgevers én voor de Belastingdienst.

lees meer »

Wat is boekhouden?

Boekhouden is een oud beroep. Al sinds de Oudheid zijn er vele methoden van boekhouden. Deze zijn afkomstig uit diverse culturen, onder meer Babylonië en het Oude Egypte. Het waren met name handelaren die hun boekhouding bijhielden om een overzicht te he

lees meer »

Wat starters moeten weten

Bent u recentelijk gestart met ondernemen of gaat u binnenkort starten? Dan zijn deze tips voor starters een must om te lezen.

lees meer »

Waar moet een factuur aan voldoen?

Als ondernemer bent u meestal verplicht om een factuur op te stellen en uit te reiken. In dat geval bent u verplicht om een aantal basisgegevens op uw factuur te vermelden.

lees meer »

Groeiend MKB bedrijf? Wat nu?

Wanneer uw bedrijf groeit dan komt er een moment dat uw bedrijf overgaat in een nieuwe levensfase. Die overgang gaat vaak gepaard met een aantal uitdagingen. Het moment van overgang naar een nieuwe fase is niet een plotselinge overgang maar eerder een con

lees meer »

Hoe voorkom je problemen met je boekhouding?

Ondernemers lopen wel eens tegen problemen aan wanneer de boekhouding wordt doorgenomen of besproken. De problemen die dan naar boven komen zijn heel divers van aard. Om deze problemen te voorkomen zijn een aantal eenvoudige oplossingen die je kunt doorvo

lees meer »